Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bonitace a trochu o tajemství bonitačního kódu

Pokud jste se rozhodli pro pořízení štěňátka a po zvážení všech pro a proti jste zvolili pejsánka s průkazem původu, dostali jste k němu mimo jiné výbavičky i jeho rodokmen. Při důkladném prostudování jmen předků Vám jistě padne do oka číselný kód, který je uveden u každého pejska. Jedná se o tzv. bonitační kód a je to jakési "číselné zrcadlo" daného jedince. V tomto kódu je zašifrován celkový vzhled toho kterého čivaváčka, přičemž každé číslo i písmeno má na své pevně dané pozici specifický význam - popisuje, jak určitá část těla odpovídá /či se odchyluje od/ ideálu čivavy, jakou popisuje standard. Tento kód je čivavce přidělen na bonitaci resp.popisném svodu dle směrnic příslušného klubu.

V České republice je možno chovat čivavky s průkazem původu pod dvěma kluby, kterými jsou Klub chovatelů čivav a CHIHUAHUA klub ČR, řešením je samozřejmě i využití chovatelského servisu jednoho z klubů, který poskytují i nečlenům.  S podmínkami i platnými zákonnými normami je možno se podrobně seznámit na jejich internetových stránkách.

Pro absolvování popisného svodu v je třeba dosáhnout alespoň stáří 9 či 10 měsíců - dle podmínek klubů /každý musí zvážit, jestli brzkým svodem své zvíře nepoškodí - může mít nedorostlé zoubky, "dorostenecké" osvalení či pohyb apod./ a dále absolvovat v ČR jednu výstavu  nejméně ve třídě mladých s výsledkem výborný či velmi dobrý. Poté nic již nebrání přihlásit se na popisný svod. Čivavku zde posoudí komise, která jí po pečlivém zvážení přidělí zmíněný čiselný kód. Blíže viz stránky jednotlivých klubů.

Zde je třeba zdůraznit, že kód neodpovídá známkování ve škole - tj.vyšší číslo se nerovná horší vadě, jde jen o popis vady. Dále samozřejmě můžete dojít k závěru, že vás osloví více pejsek s ne úplně dokonalým kódem, který ale má - jak se říká - "šťávu".

I podmínky bonitace se vyvíjí, tak jak se mění požadavky na standard jednotlivých plemen, tak zde uvedeme stručný přehled od roku 2002 do současnosti pro naše plemeno.

 Bonitační kód do roku 2004 

A - kompaktní pes, pevné, souladné stavby těla. Rámec těla psů je téměř čtvercový, u fen mírně delší. Působí ušlechtilým dojmem
B - jemnější v typu, slabší tělesné stavby, ušlechtilost zachována
C - hrubší stavby těla, ušlechtilost zachována
D - vylučující vady: slabá tělesná stavba, hrubá tělesná stavba, nesouladná stavba těla, bez výrazných plemenných znaků, atypický jedinec
E - vyřazení z chovu pro chybějící špičák nebo pro více než 2 řezáky

LEBKA
0-dobře zakulacená, jablíčkovitá; 1-plošší; 2-úzká; 3-hruškovitá; 4-příliš jemná; 5-atypická
UŠI
0-správně nasazené, nesené; 1-posazené blíže k vrcholu; 2-malé; 3-měkké; 4-jako papillon (závěsy); 5- klopené - nestandartní
OČI
0-velké, kulaté, výrazné; 1-malé; 2-příliš velké; 3- příliš blízko u sebe; 4-daleko od sebe; 5-atypické
NOS
0-standardní; 1-delší; 2-kratší; 3-příliš dlouhý; 4-příliš široký; 5-atypický nos
STOP
0-správně vyznačený; 1-příliš výrazný; 2-méně výrazný; 3-mělký; 4-vada stopu; 5-atypický
SKUS
0-nůžkový; 1-nůžkový nepravidelný; 2-klešťový; 3-těsný předkus; 4-těsný podkus; 5-těžká vada skusu
CHRUP
0-všechny řezáky i špičáky; 1-chybí jeden řezák; 2-chybí dva řezáky; 3-chybí jeden špičák (vyřazující vada); 4-chybí tři a více řezáků (vyřazující vada)
PŘEDNÍ KONČETINY
0-pevné, rovné; 1-lehce zakřivené, volné lokty; 2-slabší, rovné; 3-sbíhavý postoj; 4-rozbíhavý postoj; 5-těžká vada v postavení předních končetin
TRUP
0-rovná záda, délka trupu mírně delší, než výška v kohoutku,dobře vyklenutá žebra, hluboký hrudník; 1-delší; 2-kratší; 3-úzký hrudník; 4-spáditá záď, kapří hřbet; 5-atypický
ZADNÍ KONČETINY
0-standardní postoj; 1-úzký nebo široký postoj; 2-kravský postoj; 3-strmý postoj; 4-volná kolena; 5-těžká vada zadních končetin
OCAS
0-standardní, nesen obloukovitě nad zádí; 1-standardní, špatně nesený; 2-krátký; 3-kulatý; 4-špatně nasazený a nesený; 5-chybějící

88ruza.jpgPříkladem pejska bonitovaného dle těchto dříve platných předpisů je naše Růženka /Glory z Králové zahrady/, která dosáhla téměř na dokonalost - má samé nuly /tj.ve všech bodech odpovídá platnému standardu/ pouze za špatně nesený ocásek jedničku. Ten perfektně nést umí, což je patrné z fotografie, ale tak jak se nerada vystavovala, tak se i nerada bonitovala a při znechucení pejsek prostě ocásek nezvedne.

Bonitační kód pro standard platný od r. 2004 

1. Celkový zjev A-G
2. Výška v kohoutku (v cm)
3. Hlava a) lebka b) uši c) oči d) nos e) stop f) skus g) chrup
4. Přední končetiny
5. Trup
6. Zadní končetiny
7. Ocas
8. Srst


Části 3 - 7 se posuzují systémem 0 - 6, přičemž hodnocení 6 vyřazuje z chovu, u chrupu hodnocení 3,4. U části 8 – srst, je vyřazující hodnocení 2. Dále se zjišťuje hmotnost, u psa varlata, popisuje se pigmentace, barva srsti, povaha, výrazné vady nebo přednosti.


1. Celkový zjev:
A. kompaktní pes pevné, souladné stavby těla s výraznou jablíčkovou hlavou. Rámec těla psů téměř čtvercový, u fen mírně delší. Působí ušlechtilým dojmem
B. jemnější v typu, slabší tělesné stavby, ušlechtilost zachována
C. hrubší stavby těla, ušlechtilost zachována
D. vylučující vady – slabá tělesná stavba, hrubá tělesná stavba, nesouladná stavba těla, bez výrazných plemenných znaků . Atypický jedinec.
E. Vyřazení z chovu - pro chybějící špičák, nebo více než 2 řezáky
F. Vyřazení z chovu – příliš agresivní,, nebo příliš plachý jedinec
G. Vyřazení z chovu – váha nad 3 kg

Ocenění A, B, C – zařazuje do chovu Ocenění D, E, F, G – vyřazuje z chovu

2. Výška v kohoutku – měřeno hůlkovou mírou

3. Hlava:
a) lebka
0- dobře zakulacená, jablíčková; 1- plošší; 2- příliš jemná; 3- hrušková; 4- příliš úzká; 5- větší fontanela; 6- příliš velká fontanela, nebo atypická lebka
b) uši
0- správně nasazené, nesené; 1- ucho posazené blízko, nebo daleko od sebe; 2- velké ucho; 3- malé ucho; 4- měkké ucho; 5- příliš špičaté, nebo ucho jako Papilon (závěsy); 6- ucho klopené, nebo příliš krátké
c) oči
0- velké, kulaté, výrazné; 1- příliš velké, vypouklé; 2- daleko od sebe; 3- příliš blízko u sebe; 4- malé; 5- mandlové; 6- atypické
d) nos
0- standardní; 1- nos kratší; 2- nos široký; 3- nos delší; 4- příliš dlouhý; 5- příliš dlouhý a příliš široký; 6- atypický nos
e) stop
0- správně vyznačený stop; 1- příliš výrazný stop; 2- méně výrazný stop; 3- mělký stop; 4- příliš mělký stop; 5- vada stopu; 6- atypický stop
f) skus
0- nůžkový; 1- nůžkový nepravidelný; 2- klešťový; 3- klešťový nepravidelný; 4- těsný podkus; 5- těsný předkus; 6- těžká vada skusu
g) chrup
0- všechny řezáky a špičáky; 1- chybí 1 řezák; 2- chybí 2 řezáky; 3- chybí špičák – vylučující vada; 4- chybí 3 a více řezáků – vylučující vada

4. Přední končetiny:
0- pevné; 1- lehce zakřivené; 2- volné lokty; 3- slabší rovné, nebo krátké končetiny; 4- sbíhavý postoj; 5- rozbíhavý postoj; 6- těžké vady postavení předních končetin

5. Trup:
0- rovná záda, délka trupu mírně delší než výška v kohoutku, dobře vyklenutá žebra, hluboký hrudník; 1- delší; 2- kratší; 3- úzký hrudník, nebo plochý hrudní koš; 4- spáditá záď, nebo dlouhý trup; 5- kapří, nebo prohnutý hřbet (lordóza či kyfóza); 6- extrémně dlouhý trup

6. Zadní končetiny:
0- standardní postoj; 1- úzký, nebo široký postoj; 2- kravský postoj; 3- strmý postoj; 4- volná kolena; 5- luxace pately; 6- těžké vady zadních končetin, silná luxace pately

7. Ocas:
0- standardní., nesen obloukovitě nad zádí; 1- standardní, špatně nesený; 2- kulatý; 3- krátký; 4 stočený; 5- nesprávně nasazený; 6- chybějící ocas

8. Srst:
0- standardní; 1- méně standardní; 2- nestandardní (u dlouhé variety: psi s velmi dlouhou, jemnou a načechranou srstí;u krátkosrsté variety: holé místo – alopecie) – tyto vady vyřazují z chovu


Na určitý čas se přikročilo i ke slovnímu hodnocení bez číselné klasifikace, kde pes bez jakékoliv vady má zapsáno "v den bonitace odpovídá standardu". Pokud nějakou vadu má, je uveden její slovní popis. Poté se však opět přistoupilo k přehlednějšímu číselnému kódu.

Současnost

Pejskem bonitovaným dle směrnic platných v současnosti je Bekynka /Becky Bohemia Orion/, troufám si tvrdit že je i příkladem čivavky, která ne ve všem zcela odpovídá standardu, ale má jaksi něco do sebe, jak jsem se výše zmínila. Pak je na zvážení každého chovatele, jestli takového pejska použije do chovu či nikoliv - samozřejmě pokud není nějaká z vad vyřazující či zda to nevylučují zdravotní důvody.

88becky.jpgPro názornost zde přikládám přímo zápis z popisného svodu zde - Becky popisný svod, kde lze rozeznat, že Becky má těsný předkus, chybí jí ve spodní čelisti jeden řezák, má kratší ocas a mírně klenutá bedra.

V ostatních bodech standardu odpovídá. Jelikož je na fenku perfektně stavěná, zdravá, má skvělou temperamentní a společenskou povahu a vynikajícím způsobem se prezentuje na výstavách, rozhodli jsme se ji v chovu využít.