Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hodnocení, výstavní tituly

25. 8. 2012

 

35645571_1687970107995520_7836859342761492480_n.jpg 

Třída štěňat (TB) a dorostu (TD)

Velmi nadějný (VN): žlutá barva
Nadějný (N): bílá
Ve třídě štěňat a dorostu se určuje pořadí prvních čtyř jedinců, ale nezadává se titul Vítěz třídy.

Třída mladých (TM), mezitřída (Mz), otevřená (TO), pracovní (TP), šampionů (TS) (nebo vítězů), veteránů (TV)

Výborná (V): modrá
Velmi dobrá (VD): červená
Dobrá (D): zelená
Dostatečná (DOST): fialová

 

Tituly  ve výstavním kruhu

Vítěz třídy (VT)
zadává se jedinci oceněnému  známkou výborný 1 ve třídě mladých, mezitřídě, třídě otevřené, pracovní, vítězů a veteránů a to pouze na výstavách oblastních a krajských.

Oblastní vítěz (OV)
zadává se nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd:  mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů

Krajský vítěz (KrV)
zadává se nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů 

Klubový vítěz (KV)
podmínky pro přiznání titulu určuje předpis příslušného chovatelského klubu. Zpravidla se zadává nejlepšímu jedinci - psovi i feně - z konkurence V1, CAC ze tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů.

Klubový vítěz mladých (KVM)
podmínky pro přiznání titulu určuje předpis příslušného chovatelského klubu, některé kluby ho však nezadávají. Zpravidla se zadává nejlepšímu mladému jedinci - psovi i feně.

Vítěz speciální výstavy (VSV)
zadává se nejlepšímu jedinci - psovi i feně - z konkurence V1, CAC ze tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů.

Vítěz speciální výstavy mladých (VSVM)
zadává se nejlepšímu mladému jedinci - psovi i feně, na některých speciálních výstavách se však nezadává

Národní vítěz (NV)
může být zadán nejlepšímu jedinci - psovi i feně - z konkurence V1, CAC ze tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů.

Nejhezčí veterán (Nej. veteran)
pes nebo fena z konkurence vítězů tříd veteránů.

Vítěz plemene (BOB)
nezadává se na oblastních a krajských výstavách (Pozn: jsou však i takové výstavy, které titul v propozicích i katalogu uvádějí a také ho zadávají). 
Na klubových, speciálních a národních výstavách se zadává nejlepšímu psovi nebo feně z konkurence všech CAJC a podle typu výstavy z konkurence klubových, speciálních a národních vítězů psů i fen.
Na mezinárodní výstavě do soutěže o BOB postupují všichni držitelé CAJC + pes i fena s titulem CACIB.
Pokud se jedná o národní výstavu bez zadávání titulu Národní vítěz, postupují do soutěže o BOB všichni CAJC a CAC.
Pozn. například v Maďarsku se titul BOB jmenuje HFGY.

 

Čekatelství šampionátů

CAJC - čekatelství šampionátu krásy mladých
může být zadáno výbornému 1 - psovi i feně - ve třídě mladých. Zadává se na klubových, speciálních, národních a mezinárodních výstavách

CAC - čekatelství českého šampionátu krásy
může být zadáno výbornému 1 - psovi i feně - ve třídě: mezitřídě,  otevřené, pracovní, vítězů - šampiónů. Zadává se na klubových, speciálních, národních a mezinárodních výstavách.

reservní CAC - může být zadáno výbornému 2 - psovi i feně - pokud byl výbornému 1 zadán CAC. Res. CAC se zadává ve  třídě: mezitřída,  otevřená, pracovní, vítězů nebo šampiónů. Zadává se na klubových, speciálních, národních a mezinárodních výstavách.

CACIB - čekatelství mezinárodního šampionátu krásy FCI
navrhuje rozhodčí na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi i feně z konkurence výborný 1 (CAC) ze tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní a šampiónů.

reservní CACIB - navrhuje rozhodčí na mezinárodní výstavě druhému nejlepšímu jedinci - psovi i feně. Do této soutěže postupuje výborný 2 (res. CAC) ze třídy, z které byl navržen CACIB a v soutěži pokračují i výborní 1 (CAC) z ostatních tříd.